Zsigó György – Hasznos közlendők kertbarátoknak - glifozátok

Zsigó György – Hasznos közlendők kertbarátoknak - glifozátok

Gazdabolt 2016. dec. 20.

► Évek óta vitatkoznak Brüsszelben a glifozát hatóanyag rákkeltő hatásáról. Nem tudtak dönteni, még most sincs lezárva a kérdés. November 30-tól is csak a faggyúamin segédanyaggal készült glifozát hatóanyagú gyomirtók engedélyét vonták vissza. Bemásoltam a hivatalos, december 8-i NÉBIH jelentést.

„November 30-án 24 glifozát hatóanyagú készítmény engedélyét vonja vissza a NÉBIH egy európai uniós rendelet következtében. 35 engedélyokirat egyelőre érvényben marad, ebből 26 alapengedély. 9 pedig valamely készítmény további névhasználatra lett kiadva.

A visszavonás oka a készítmények polietoxilált faggyúamin tartalma, amit az Európai Bizottság rendelete nem kívánatos  összetevőnek minősített, ezért az ezt tartalmazó készítmények engedélyezését a továbbiakban nem teszi lehetővé a tagállamoknak.  Az említett  segédanyagot nem tartalmazó készítmények engedélyei érvényben maradnak, amíg 2017 második felében döntés születik a hatóanyag megújításáról, vagy esetleges visszavonásáról.  A visszavont engedélyű készítmények 2017. május 31-ig forgalmazhatók, és 2017. november 30-ig használhatók fel. Az engedélytulajdonosok kötelesek a fenti dátumokat legkésőbb november 30-ig a forgalomban maradó tételek címkéjén feltüntetni.

A 2016. november 30-tól visszavont, POE faggyúamin segédanyagot tartalmazó glifozát készítmények nevei:

Alapengedély Klón  engedély Párhuzamos import engedély
Glyphogan 480 SL Gladiator 480 SL

Hardflex 480 SL

Glyfogan
Taifun 360    
Dominator    
NASA    
Glyfos    
Glialka 480 Plus Figaro Agria Glypho
Roundup Classic Glyphogan Classic

Vesuvius

Glifostar 480 SL, Roundup Classic

Sherif 480 SL, Uyuni

Roundup Classic Plus Rodeo  
Roundup Forte    
Clinic 480 SL Amega  
Nufozát    
11 db 7 db 6 db

 

Alapengedély : A készítmény értékelése alapján kiadott részletes engedélyokirat
Klón engedély: Az alapengedéllyel megegyező használatra jogosító határozat, mely a készítmény más néven való forgalmazását teszi lehetővé
Párhuzamos import engedély:  Egy hazánkban és valamely másik EU tagállamban egyaránt engedélyezett készítmény belföldi forgalmazására szóló engedély, amely az alapengedély tulajdonosától eltérő forgalmazó számára ad jogosultságot a behozatalra.”

► A 2017. január 9-i 8 órás továbbképzés („zöldkönyvesek megújító tanfolyama”) felhívását és a jelentkezési lapot mellékelem. Kitöltve, január 2-ig küldjék a zsigogy@gmail.com címre vagy postázzák levélként. Valószínűleg csak 2018. januárjában lesz a következő fővárosi továbbképzés, tehát akiknek évközben jár le az engedélyük, azoknak is érdemes most elvégezni.

 

► Megjelent a gyomirtással foglalkozó szakemberek „szent” könyve, a két-három évente kiadott :Vegyszeres gyomirtás és termésszabályozás 2016. Szerzője dr. Kádár Aurél. Az www.olvass.hu oldalon 6000,- Ft az ára.

Az évek óta nagy népszerűségnek örvendő szakkönyv ötödik, átdolgozott és bővített kiadása. Ez a könyv a növényvédelmi hatóság által engedélyezett új termékek, eljárások módozatait mutatja be. Technikai újdonságokat sorol fel, ugyanakkor felhívja a figyelmet a különböző eljárások előnyeire illetve hátrányaira is.

 

Budapest, 2016. december 16.        Kellemes Ünnepeket, jó pihenést és B.Ú.É.K!                     Zsigó György