Vérdíj az amerikai szőlőkabóca fejére

Vérdíj az amerikai szőlőkabóca fejére

Gazdabolt 2016. febr. 25.

Hektáronként 8000 forinttal támogatja a Földművelésügyi Minisztérium az aranyszínű sárgaságát okozó fitoplazma fertőzés ellen védekező szőlőtermelőket. Mondhatni vérdíjat tűztek ki a betegségért felelős amerikai szőlőkabóca fejére .A tárca most első alkalommal nyújt közvetlen forrásokat egy növényi zárlati károsító elleni védekezéshez. A támogatás a felhasznált növényvédőszer árának felét is elérheti.

Vérdíj az amerikai szőlőkabóca fejére

A szőlő aranyszínű sárgaságát okozó betegség (Grapevine flavescence dorée phytoplasma) a szőlő egyik legveszélyesebb zárlati státuszú kórokozója (fitoplazma fertőzés), amelynek terjedését annak legfőbb terjesztője, az amerikai szőlőkabóca elleni védekezéssel lehet meggátolni. Figyelemmel a fitoplazma fertőzés magyarországi megjelenésére, valamint annak szőlőágazatot érintő komoly következményeire, a Földművelésügyi Minisztérium (FM) 2016-tól támogatja a termelőket az amerikai szőlőkabóca elleni növényvédőszeres védekezésben. A támogatás mértéke a növényvédőszer vételárának 50 százaléka, de szőlőültetvény hektáronként legfeljebb nyolcezer forint. A növényvédelmi hatóság által a fitoplazma fertőzés miatt határozatban körülhatárolt területen kívül eső árutermő szőlőültetvény és standard törzsültetvény tekintetében további feltétel, hogy a szőlőtermelő évente összesen legfeljebb 160 ezer forint összegig igényelheti a támogatást.

A fitoplazma fertőzés első magyarországi kimutatására 2013 őszén a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) Növény-egészségügyi és Molekuláris Biológiai Laboratóriumában került sor. Megjelenése a magyar szőlőtermesztés és borászati ágazat számára fokozott kockázatot jelent, hiszen a fitoplazma fertőzés következtében a szőlőtőkék terméshozama jelentősen csökkenhet, a fertőzött szőlőtőkék száma pedig a védekezési intézkedések elmaradása esetén évente akár megtízszereződhet. A NÉBIH a fitoplazma fertőzés terjedésének megakadályozására 2014 júniusában Növényegészségügyi Készenléti Tervet dolgozott ki. A Készenléti Terv tartalmazza mindazokat a felelősségi köröket és feladatokat, amelyeket a szőlőtermelőnek és a növényvédelmi hatóság szakembereinek a fitoplazma fertőzés esetén el kell látniuk. A Készenléti Terv és a NÉBIH szőlőkabóca felderítési rendszere a hivatal honlapján itt érhető el. A növényvédőszer megvásárlásához nyújtott támogatás a Készenléti Tervben meghatározott tájékoztatási és szőlőgondozási kötelezettségének eleget tevő szőlőtermelőnek nyújtható.

Az amerikai szőlőkabóca elleni növényvédőszeres védekezés támogatása az elérni kívánt céltól és az igénylési rendtől függően két támogatási elemet tartalmaz: növény-egészségügyi megelőzés támogatása, valamint a körülhatárolt területen található szőlőültetvényen növényegészségügyi felszámolás támogatása.

A növényegészségügyi megelőzés támogatását azon szőlőültetvény után lehet igényelni, amely nem körülhatárolt területen található. Fontos, hogy ezt a támogatást – az uniós szabályokkal összhangban – még az amerikai szőlőkabóca elleni növényvédőszer beszerzése előtt kell igényelni az igénylésre rendelkezésre álló időszakban március 1. és március 31. között. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) az igénylésről befogadási nyilatkozatot állít ki. Az igénylést követően vásárolható meg a növényvédőszer, amelyet a május 1. és július 31. közötti védekezési időszakban kell kijuttatni, és amelyről permetezési naplót kell vezetni. A növényvédőszeres védekezést követően a támogatási kérelem a növényvédőszer megvásárlásáról szóló számlák és egyéb igazoló dokumentumok csatolásával, de legkésőbb tárgyév augusztus 15-ig nyújtható be a növényvédelmi hatósághoz, amely a szakmai felülvizsgálatot követően továbbítja azt a támogatásról döntést hozó MVH részére.

Fentiektől eltérően a növényegészségügyi felszámolás támogatását azon szőlőültetvény után lehet igényelni, amely körülhatárolt területen található. A növényvédelmi hatóság körülhatárolt területről szóló határozatát a fertőzött terület szerint illetékes önkormányzat hirdetményi úton közli és az odatartozó összes szőlőültetvényre vonatkozik. Ez esetben a támogatási kérelmet a növényvédőszer megvásárlását, majd annak május 1. és július 31. közötti védekezési időszakban történő kijuttatását követően, de legkésőbb tárgyév augusztus 15-ig kell benyújtani a növényvédelmi hatósághoz. A támogatási kérelemhez mellékelni kell a növényvédőszer megvásárlásáról szóló számlákat és egyéb igazoló dokumentumokat (például permetezési napló) is. Ez esetben is a növényvédelmi hatóság gondoskodik a támogatási kérelem továbbításáról az MVH részére, amely végül dönt a támogatási kérelem megalapozottságáról és a kifizethető támogatás összegéről.

A támogatás részletszabályait a szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásáról szóló 9/2016. (II. 15.) FM rendelet tartalmazza.