Növényvédő szerek vásárlásáról

Növényvédő szerek vásárlásáról

Gazdabolt 2014. aug. 1.

Növényvédő szerek vásárlásárólA növényvédő szerek vásárlásával kapcsolatos szabály, hogy a vásárló a felelős a továbbiakban a növényvédő szerrel végzett minden tevékenységért, annak minden következményéért, beleértve az üres csomagolóburkolatok veszélyes hulladékként történő megsemmisítését is.

A teljességigénye nélkül, árusításnál alkalmazandó szabályok:

-      A szoba és balkonnövények, valamint házikerti dísznövények ápolására engedélyezett kész kiszerelésű, III. forgalmi kategóriájú növényvédő szereket forgalmazó kiskereskedelmi egységek esetén nem kötelező a II. forgalmi kategóriájú növényvédő szerek forgalmazására és felhasználására feljogosító engedély.

-      Kiskereskedelemben csak II. és III. forgalmi kategóriájú növényvédő szer árusítható.

-      Növényvédő szer kizárólag eredeti csomagolásban forgalmazható.

-      Növényvédő szer kiméréssel nem árusítható.

-      Növényvédő szer kiskereskedelemben történő forgalmazása csak legalább II. forgalmi kategóriájú hatályos növényvédő szer forgalmazási, vásárlási és felhasználási engedéllyel rendelkező személy folyamatos jelenlétével történhet.

-      A kiskereskedő köteles biztosítani a vásárolt áru további védőcsomagolását.

-       Növényvédő szereket más áruféleségektől biztonságosan elkülönítetten, felhasználási területük (gombaölő, rovarölő, gyomirtó, egyéb) szerint rendezetten kell az árusító polcokon elhelyezni.

-       Tilos a növényvédő szerek önkiszolgáló rendszerben történő árusítása, a szoba és balkonnövények, valamint házikerti dísznövények ápolására engedélyezett készkiszerelésű, III. forgalmi kategóriájú növényvédő szerek kivételével.

-       Az árusító helyen, az árusítás ideje alatt a növényvédő szer felhasználás előírásairól, a kötelező tájékoztatáson túl, a vevőt igény szerint tájékoztatni kell.

-       A kereskedőnek a növényvédő szerek nagykereskedelmi forgalmazásáról legalább heti, kiskereskedelmi forgalmazásáról legalább havi összesítésű, folyamatos nyilvántartást kell vezetni.