Növényvédő szerek szállításáról

Növényvédő szerek szállításáról

Gazdabolt 2014. aug. 4.

Növényvédő szerek szállításárólA nagyüzemi szállítás szabályozása különbözik a kis tételű szállításoktól.
Az előbbinél a szállításhoz növényvédő szak-, vagy betanított munkást kell kijelölni.
A növényvédő szert szállító jármű rakfelületén növényvédő szerrel együtt mást szállítani tilos!
A növényvédő szereket sértetlen csomagolásban kell a járművön elhelyezni, rögzíteni, hogy a csomagolóanyagok sérülését, illetve kiömlését megelőzzük. A szállítást követően a jármű esetleges szennyeződését meg kell szüntetni.

Kis tételű szállításnál fontos szabály az, hogy a növényvédő szert eredeti zárt csomagolásban, más anyagoktól elkülönítve úgy kell szállítani, hogy a jármű növényvédő szerrel való szennyeződését elkerülhessük.
A szállító járműben tartsuk a személyi okmányok mellett a Szerjegyzéket, a szállítás alapjául szolgáló bizonylatot.
A szállító járművön el kell helyezni a növényvédő szer kiömlésekor használandó felitató anyagot (fűrészpor, macskaalom), valamint tisztító és tároló eszközöket (lapát, seprű, zsák).

Nagy mennyiségű növényvédő szert egy légtérben az emberekkel tilos szállítani, kis mennyiség esetén is törekedni kell erre. Semmiképp nem szállítható növényvédő szer egy légtérben élelmiszerrel, takarmánnyal, kozmetikai szerekkel.