Növényvédő szer-felhasználásának személyi feltételei

Növényvédő szer-felhasználásának személyi feltételei

Gazdabolt 2014. júl. 30.

Növényvédőszer-felhasználásának személyi feltételeiSzemélyi feltételek:

• A növényvédő szerekkel csak megfelelő végzettség, egészségügyi alkalmasság esetén szabad dolgozni.
• Csak 18 év feletti és 65 év alattiak végezhetnek velük munkát.
• Nyolc órával a növényvédő szerrel végzett munka előtt és után alkoholt fogyasztani tilos.
• A növényvédő szerrel történő munka megkezdése előtt a dolgozókat az alkalmazott növényvédő szer veszélyességéről és az alkalmazás munkavédelmi előírásairól ki kell oktatni.
• A növényvédő szerekkel csak a használati utasításukban rögzített egyéni védőfelszerelések használatával szabad dolgozni. Az egyéni védőfelszerelések más célra nem használhatók.
• A növényvédő szerek csomagolóburkolatán lévő, vagy hozzá mellékelt használati utasítást maradéktalanul be kell tartani.
• A kezelt területen csak a dolgozók és a munkát irányító személyek tartózkodhatnak.
• Étkezni, dohányozni csak a kijelölt területen és alapos kézmosás után szabad.
• Munkavégzést követően alapos tisztálkodást kell végezni.
• Növényi munkát egyedül végezni soha nem szabad. Legalább ketten kell kimenni, dolgozni s előtte az alá- és fölérendeltségi viszonyokat is tisztázni kell.