Megszűnő növényvédő szerek

Megszűnő növényvédő szerek

Gazdabolt 2013. okt. 28.

A csatlakozás után a magyar jogrendbe automatikusan felvett, a növényvédő szerek engedélyezéséről szóló 91/414/EC számú közösségi irányelv I. számú függelékének (Annex I) listájára fel nem kerülő növényvédő szer-hatóanyagokat tartalmazó, és Magyarországon eddig engedélyezett növényvédő szereket 2004. május 1-i hatállyal vissza kell vonni.

A visszavonásra kerülő hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét visszavonó határozatokat – amennyiben egyes hatóanyagokra vonatkozóan ettől eltérő döntés nem születik – folyamatosan adja ki az engedélyező hatóság. Ettől függetlenül azonban 2004. május 1-től lépnek hatályba. Ettől az időponttól kezdődően a növényvédő szert a gyártó, vagy elsődleges forgalmazó (importőr) nem hozhatja forgalomba. A belföldi nagy- és kiskereskedők a visszavont engedélyokiratú készítményeket a készletek erejéig, de legfeljebb 2004. október 31-ig forgalmazhatják. A felhasználóknál 2004. október 31. után megmaradó készletek pedig a szavatossági határidőn belül, a következő növényvédelmi idényben, de legfeljebb 2005. szeptember 30-ig használhatók fel. A fenti határidők lejártát követően megmaradt, tovább nem forgalmazható, vagy nem használható növényvédő szer-készletek különböző jogszabályokban meghatározott megsemmisítését az adott készlet tulajdonosa köteles saját költségére elvégezni.

Az itt letölthető táblázatban feltüntetett hatóanyagok, illetve készítmények engedélyokiratainak visszavonásáról már döntés született. Ez a lista azonban a még hivatalosan nem publikált, vagy a későbbiekben születő EU-bizottsági döntéseknek megfelelően folyamatosan bővülni fog. Részletes és friss információkat a www.fvm.hu honlapon kaphatnak.

megszuno-szerek.xls

Forrás: www.fvm.hu