Levéldísznövények gyakori kártevőiről

Levéldísznövények gyakori kártevőiről

Gazdabolt 2013. szept. 7.

Közönséges takácsatka (Tetranychus urticae). Mondhatjuk, hogy az egyik legveszélyesebb levéldísznövények kártevőinek egyike. A szaporító házakban általában kisebb a jelentősége, mivel a növények nagy részét mikroszaporítással állítják elő, így az alapvető higiénés szabályok betartásával, kisebb az esély a takácsatka kártételére. A növények értékesítése után a száraz levegőjű lakásokban gyorsan elszaporodik és gyakran a növények pusztulását is előidézheti. Tünet: A károsított növények levelei sárgulnak, majd az öregebb levelek elszáradnak. A legerősebb kártétel mindig az idősebb leveleken található.

Javasolt növényvédő szer: Floramite 240 SC, Vertimec 1,8 EC

Viaszos pajzstetvek (Pseudococcidae)

Rövidfarkú viaszospajzstetű (Pseudococcus obscurus), hosszúfarkú viaszospajzstetű (Pseudococcus longispinus) Jelentőségük: A dísznövények gyakori, egyben jelentős kártevői. A növényházakban termesztett dísznövényeken a viaszos pajzstetvek a leggyakoribb kártevők közé tartoznak. Különösen gyűjteményes növényházakban, lakásokban tartott cserepes dísznövényeken (Agleonema, Diffenbachia, Codieum, Coleus, Cyperus, Citrus, Fatsia fajokon) elterjedtek. Tünet:  Jelenlétükre a növények felületén megjelenő viaszcsomók ill. a nagy mennyiségben ürített mézharmat hívja fel a figyelmet. Vattaszerű viaszváladék védelmében szívogatják a növényeket és olykor a felvett tápanyag egy részét mézharmat formájában ürítik a növényre, amelyen a korompenész is megtelepszik. A károsított növények növekedése leáll. Védekezés: A növények rejtett zugaiban gyakran meghúzódó viaszos pajzstetvek elleni védelem még a dísznövénytermesztő üzemekben is nehéz feladat. A kémiai védelem hatékonyságát fokozza a viaszos váladék növényvédő szeres permetezés előtti eltávolítása. Ezt követően már a kontakt és felszívódó rovarölő szerek egyaránt hatásosak. A viaszos pajzstetvek elleni biológiai védelem növényházakban a Cryptolaemus montrouzeli katicabogarakhoz tartozó, szubtrópusi eredetű hasznos rovar ismételt kibocsátásával lehetséges.

Javasolt növényvédő szer: Admiral 10 EC, Mospilan 20 SG, Mospilan 20 SP

Teknős pajzstetvek (Coccidae)

Lágy teknőspajzstetű (Coccus hesperidum), üvegházi teknőspajzstetű (Saissetia coffeae). Jelentőségük: A növényházi fajok közül a leggyakoribbak. Mindkét faj soktápnövényű, citrusféléken, páfrányokon jelentős kártevők. Tünet: A leveleken, fásodott növényrészeken a felületről kiemelkedő, 1-3 mm méretű, barna domború pajzsú állatokat találunk. Az általuk ürített mészharmaton, megtelepszik a korompenész. A károsított növények növekedése leáll. Védekezés: Védekezés elsősorban a pajzs alól kirajzó fiatal lárvák ellen eredményes. Ellenük acetamiprid, tiametoxam, deltametrin hatóanyagú rovarölő szerekkel ismételt állománypermetezéssel védekezhetünk.

Javasolt növényvédő szer: Admiral 10 EC, Mospilan 20 SG, Mospilan 20 SP

Kagylós pajzstetvek (Diaspididae) 

Oleander pajzstetű (Aspidiotus nerii) Jelentősége: A növényházakban, lakásokban tartott dísznövényeken az oleander pajzstetű a legjelentősebb faj. Az oleanderen kívül, borostyánon, pálmaféléken rendkívül gyakori kártevő. Tünet: A az oleander pajzstetű fehér, 1-2 mm nagy, kerek pajzsa a növény felületére simuló pajzsok alapján könnyen felismerhetjük. Védekezés: A kagylós pajzstetvek viaszpajzsa védelemben részesíti az alatta élő állatot, ezért a pajzs kialakulása előtt a lárvák elleni védelem, továbbá a viaszpajzsot elhagyó hímek elleni növényvédő szeres kezelések adnak kielégítő védelmet. Növényházban az egymást átfedő nemzedékeik miatt a védekezés többszöri megismétlésére is szükség lehet.

Javasolt növényvédő szer: Admiral 10 EC, Mospilan 20 SG, Mospilan 20 SP, Vektafid A/E

Szamócaatka (Tarsonemus pallidus), szélesatka (Polyphagotarsonemus latus) Jelentőségük: A szélesatka és a szamócaatka növényházi dísznövények közül a borostyánon, ciklámenen, afrikai ibolyán, gerberán okozhat jelentős károkat. Ezeken túlmenően Ficus, Fatsia, Fatshedera fajokon és még számos dísznövényen károsíthat. Tünet: Kártételük egyáltalán nem hasonlít a takácsatka által okozott kártételre. A károsítás a fiatal, még növekvő növényrészeken jelentkezik. A fonallábú atkák szívogatásának hatására a fiatal levelek deformálódnak, aprók maradnak és egy idő után, elpusztulnak.

Tripszek (Thripidae)

Dohánytripsz (Thrips tabaci), nyugati virágtripsz (Frankliniella occidentalis), dracénatripsz (Parthenothrips dracaenae), sárgafarú üvegházi tripsz (Hercinothrips femoralis) Jelentőségük: A felsorolt fajok előfordulásával növényházakban gyakran találkozhatunk, ennek ellenére az általuk okozott kártétel a növényvédelmi kezelések következtében viszonylag ritka. Az értékesített, lakásban tartott levéldísznövényeken kezelés hiányában esetenként károsítanak. Tripszek előfordulásával gyakran találkozunk Chamedorea, Diffenbachia, Dracena, Saintpaulia, Gloxinia növényfajokon. Tünet: A leveleken a tripszek szívogatásának hatására ezüstös elszíneződés jelentkezik. A virágzó, cserepes dísznövényeken pl. afrikai ibolyán a nyugati virágtripsz a bimbókat, virágokat is károsíthatják. A szívogatás hatására portok gyakran felreped, a virág hamar elnyílik. Védekezés:   A kártevők rejtett életmódja és gyors fejlődése miatt eredményes kémiai védekezésre csak akkor számíthatunk, ha a rovarölő szeres kezeléseket a kártevő alacsony egyedszámánál elkezdjük és egy nemzedék kifejlődése alatt a növényvédő szerek hatástartamától függően megismételjük.

Javasolt növényvédő szer: Actara SC, Laser, Spin Tor

Levéltetvek (Aphidoidea)

Zöld őszibarack-levéltetű (Myzus persicae), uborka-levéltetű (Aphis gossypii), foltos burgonya-levéltetű (Aulacorthum solani), csíkos burgonya-levéltetű (Macrosiphum euphorbiae), muskátli-levéltetű (Acyrtosiphon pelargonii). Jelentőségük: A levéltetvek a levéldísznövényeken is károsíthatnak. Elsősorban a felnyurgult növényeken növényházi körülmények között találhatunk a fiatal hajtásokon kolóniában élő, szívogató levéltetveket. Tünet: Nem szembetűnő. A fiatal leveleken, hajtásokon szívogató levéltetvek a növekedésben lévő növényrészek torzulását okozzák, ezen túl tömeges elszaporodásuk esetén mézharmatot ürítenek, aminek nyomán megjelenik a korompenész.

Javasolt növényvédő szer: Chess 50 WG, Danadim Progress, Careo Rovarölő Koncentrátum, Sumi Alfa 5 EW