A permetszerek tulajdonságai és alkalmazásuk feltételei

A permetszerek tulajdonságai és alkalmazásuk feltételei

Gazdabolt 2013. dec. 2.

cikk-perm.jpg

Minden gazdaboltban kapható növényvédő szer. Ezek egy része szabadon forgalmazható, III. kategóriájú szer, amelyeket bárki megvásárolhat. Ennek ellenére a legnagyobb körültekintéssel kell bánni velük. Az I. és II. kategóriás készítményekhez kizárólag a külön erre jogosító engedély birtokában lehet hozzájutni. A házikerti szereket bárki megvásárolhatja, így olyan is, aki a növényvédő szerekről és alkalmazásukról a legalapvetőbb ismeretekkel sem rendelkezik. Cikkünkben a legszükségesebb tudnivalókat foglaljuk össze.

Forgalomba hozatal
A forgalomba hozható szereket a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Növényvédelmi és Agrár-környezetgazdálkodási Főosztálya engedélyezi. Az engedélyezés az Európai Unió gyakorlatához igazodik, szigorú rendeletek szabályozzák. Ennek megfelelve 2004. május 1-től már jópár készítmény forgalmazását felfüggesztették. (lásd korábbi írásunkat.) A forgalomba hozatali engedély kiadását számos, cégfüggetlen laboratóriumokban végzett hatékonysági és veszélyességi vizsgálat előzi meg. Az újonnan engedélyezett és betiltott szerek listáját általában az év végén a szaklapok közlik. Az adott évben forgalomban hozott szereket az évente megjelenő Növényvédő szerek, termésnövelő anyagok című kötet, illetve az Agrinex Bt. által forgalomba hozott „Neoland” adatbázis-CD tartalmazza.
Miért is van olyan sok szer forgalomban? A számos ok közül a legjellemzőbb, hogy a kártevők és kórokozók egyre alaposabb megismerése az évek során lehetővé tette, hogy az univerzális szerek (pl. rézgálic) helyett a gyártók a károsítók életmódjához és tulajdonságaihoz jobban igazodó, szelektívebb szereket készítsenek. A növényvédő szer gyártás során is mindinkább törekszenek a környezet és a felhasználó lehető legnagyobb fokú kímélésére. A humánegészségügyi szempontokat figyelembe véve a gyártók az újabb készítményeknél mindinkább törekednek a közegészségügyi veszélyesség csökkentésére, de emellett szem előtt tartják pl. a méhveszélyesség mérséklését is. A korszerű növényvédő szerek csupán egy bizonyos kultúrában, egy bizonyos károsító vagy károsító csoport ellen hatékonyak. Nem pusztítják el a hasznos élőlényeket, így a kártevő-mentesítésben nagy szerepet játszó természetes ellenségeket sem. Az új növényvédő szerek megjelenése azonban nem minden esetben szorítja ki a régi, jól bevált készítményeket. A készítmények betiltására akkor kerül sor, ha bebizonyosodik, hogy hosszabb vagy rövidebb távon károsítják az emberi egészséget és az élő környezetet, vagy éppen nem felel meg az egyre szigorodóbb nemzetközi követelményeknek. Egy-egy szert maga a gyártó is kivonhat a forgalomból. A növényvédő szerek számát az is növeli, hogy azonos hatóanyagú, ugyanarra a célra használható készítmény több néven van forgalomban, mert más a gyártója. Előfordulhat az is, hogy az eddig átlátszó folyadékként ismert szer a következő szállítmányban már esetleg színes lesz. Ennek az az oka, hogy a gyártó más vivő- vagy segédanyagot kevert a változatlan koncentrációban és minőségben jelenlévő hatóanyaghoz.

Permetlészükséglet
Mit tartalmaz a növényvédő szer csomagolásán található tájékoztató? A márkanév és a hatóanyag mellett minden esetben fel van tüntetve, hogy milyen kultúrában, mi ellen, és milyen dózisban használható. Sajnos a nagyobb kiszerelésű szerek dobozán vagy zacskóján a töménység helyett sokszor a kg/ha vagy a l/ha adat szerepel. Ebből lehet visszaszámolni házikerti léptékre, azaz g/m2-re. Ám ebből még mindig nem derül ki, hogy a kiszámolt mennyiséget mennyi vízzel juttassa ki a felhasználó.
Vegyünk egy példát! A Dimilin 25 WP gyümölcsmolyok ellen - a Növényvédő szerek, termésnövelő anyagok 2008 I. című kiadványban szerint - őszibarackban javasolt dózisa 0,5 kg/ha. Kérdés: Mennyi növényvédő szert adagoljunk egy 10 literes permetlé tartályba? A számítás móda a következő: Gyümölcsültetvényekben általában egy hektárra 1000 liter vízszükséglettel számolhatunk. Ez akkor azt jelenti, hogy a 0,5 kg Dimilin 25 WP 1000 liter vízhez elegendő. 10 literhez tehát ennek százada, azaz 0,005 kg = 5 g Dimilin 25 WP szükséges. Mivel jelenleg ez a növényvédő szer 10 g-os kiszerelésben is kapható, a csomag teljes tartalma 20 liter permetlé elkészítéséhez lesz elegendő.
Fontos kiegészítés, hogy ez a számítási mód a gombaölő szereknél is irányadó lehet, azonban a gyomirtóknál csak 300-400 liter vízszükségletből induljunk ki! A növényvédő szert soha ne közvetlenül a permeté tartályba mérjük ki, és ne ott keverjük össze a vízzel, még akkor sem, ha van a tartályon térfogatbeosztás! A szűk nyíláson keresztül nehéz a permetszert tökéletesen eloszlatni, legfőképp akkor, ha az por alakú. A bekeverést térfogatbeosztással ellátott mérőedényben végezzük el!

Formulák
A növényvédő szer márkaneve mellett a legtöbb esetben található egy szám és/vagy egy egy-két betűs jelölés (pl. Actara 25 WG). A szám azt mutatja, hogy hány milyen arányban tartalmazza a készítmény a hatóanyagot (az Actara esetében 25% tiametoxam). Ez a felhasználó számára tájékoztató jellegű információ, a számunkra szükséges permetlészükséglet kiszámításánál nem kell figyelembe vennünk. A betűjelölés a szer formulájára utal, amely az angol elnevezés rövidítése. Ezek a következők lehetnek:

E=emulzió,
EC=emulzió koncentrátum,
S=szuszpenzió,
SC=szuszpenzió koncentrátum,
CS=szuszpenzió koncentrátum,
SP=vízoldható por,
L=folyadék,
WP=vízben diszpergált por,
WSC=vízben oldott koncentrátum,
D=porozószer,
DP=por alakú permetezőszer,
G=granulátum.

Várakozási idők
A csomagolóanyagon minden esetben feltüntetik a munkaegészségügyi és az élelmezés-egészségügyi várakozási időket, még akkor is, ha az nulla. A munkaegészségügyi várakozási idő napokban fejezi ki azt az időtartamot, amely letelte után védőfelszerelés nélkül lehet az állományban dolgozni. Ez 0-8 napig terjed. Az élelmezés-egészségügyi várakozási idő a permetezés és a betakarítás között kötelezően betartandó időt jelenti, szintén napokban. Ennek időtartama 0-60 nap lehet. A házikerti szereknek általában 0 vagy 2-3 nap a munkaegészségügyi várakozási ideje. Fontos megjegyezni, hogy a 0 nap mindkét várakozásnál azt jelenti, hogy csak másnap (tehát a permetezés napján még nem) lehet munkát végezni a területen, illetve betakarítani!

Tűzveszélyesség és méregjelzés
A csomagoláson feltüntetik még a növényvédő szer tűzveszélyességi fokozatát és méregjelzését. A tűzveszélyesség jelölésére a létesítményekre és tevékenységekre is vonatkozó betűrendszert használják. Ennek megfelelően A=fokozottan tűz- és robbanásveszélyes, B=tűz- és robbanásveszélyes, C=tűzveszélyes, D=mérsékelten tűzveszélyes, E=nem tűzveszélyes. A készítmény mérgező datását a következőképpen jelölik: po. LD50 mg/kg, ahol a po=per oralis (szájon át), LD=letális dózis (halálos adag). Az LD50 érték a kísérleti állatok (általában patkányok) testtömeg-kilogrammjára számított, milligrammban megadott szer mennyiség, ami az állatok 50%-ánál pusztulást okoz. Ez alapján a következő kategóriákba sorolják a növényvédő szereket:

po. LD50 mg/kg kategória                        jelzés

1-50 erős méreg                                            +++
51-500 méreg                                                  ++
501-5000 gyenge méreg                                    +
5000 felett gyakorlatilag nem mérgező 

A címkéken minden esetben szerepel a gyártás ideje és a lejárat dátuma. Csak annyi növényvédő szert vásároljunk, amennyi abban az évben elfogy. Szerencsére ma már a házikerti szereket 10-50 grammos, illetve 10-50 milliliteres kiszerelésben is lehet kapni. A növényvédő szerrel szennyezett hulladékot a nagykereskedőkhöz lehet bevinni, akik továbbküldik ártalmatlanításra. A nagyfelhasználóknak a nem megfelelő elhelyezésért büntetést kell fizetniük.

Keverhetőség
A növényvédő szereket a legtöbb esetben tankkeverék formájában alkalmazzuk. A készítmények csomagolása azonban nem tartalmazza a készítmények keverhetőségét, és minden esetben érvényes szabályt sem lehet felállítani. Szakkönyvek, illetve a szaklapok tartalmaznak keverhetőségi táblázatokat. Általános szabályként azonban elmondható, hogy a szuszpendálható (SC, S jelű) és emulgeálható (E, EC jelű), valamint a por alakú (WP) és a folyékony (EC, WSC) szerek, illetve a lúgos kémhatású és réztartalmú szerek nem keverhetők egymással. Továbbá háromnál több készítményt sem szabad összekeverni. Gyomirtó szereket se keverjünk sem gomba, sem rovarölő készítményekkel! A tankkeverék nem tárolható, azonnal fel kell használni!

Hatásmechanizmus
Az újabb rendszabályok értelmében a növényvédő szerek csomagolásán tilos feltüntetni a készítmények hatásmechanizmusát, ennek ellenére jó, ha tisztában vagyunk azzal is:
szisztémikus = felszívódó, azaz a hatóanyag a növényi szövetbe felszívódik és a nedvkeringéssel eljut a növény más részeibe is.
mélyhatású = felszívódik a növényi szövetbe, hatását egy helyen, tartósan fejti ki.
kontakt  =  a hatóanyag a növény felszínén fejti ki hatását.

Óvó rendszabályok
A házikerti permetszerek általában gyenge mérgek, de vannak köztük szerves foszforsav-észterek és inszekticid karbamátok is, amelyek a felhasználóra is meglehetősen veszélyesek. Ezért a legnagyobb elővigyázatossággal kell bánni velük. A gazdák sokszor igen nagyvonalúak tudnak lenni saját egészségükkel szemben, és védőfelszerelés nélkül állnak neki a permetezésnek. Még a házikertben is kötelező a védőfelszerelés, optimális esetben a kétrészes védőruha, -kesztyű, -kalap, -csizma és -szemüveg. Minderre különösen a kora tavaszi, nagy vízadaggal történő lemosó permetezéseknél van nagy szükség.
Nagyon lényeges szabály még, hogy a permetezés előtt és után 8 órával tilos alkoholt fogyasztani! A vérben oldott alkohol hatására a belélegzett permetszert még veszélyesebbé válik a szervezet számára. Ezen túlmenően tilos még permetlé készítés közben cigarettázni és étkezni is!
A növényvédő szereket az élelmiszerektől távol tároljuk, lehetőleg olyan magas polcon, ahol a gyermek nem fér hozzá. A legjobb, ha kulccsal zárható helyen, zárt szekrényben tároljuk őket. Minden eszközt és mérőedényt, amit a permetezéshez, vagy ennek előkészületeihez használunk, semmi egyéb célra ne használjuk, és a növényvédő szerekkel együtt, egy helyen, elzárva tároljuk!
Lehet, hogy az ismertetett tudnivalók sokak számára egyértelműek, de talán még nekik sem ártott feleleveníteni a szakiskolában, vagy a tanfolyamon tanult ismereteket.

Pap Edina
Vétek Gábor

Kapcsolódó cikk:
A növényvédő szerek forgalmi kategóriái