A növényvédő szerek kijuttatásának módja / Permetezés

A növényvédő szerek kijuttatásának módja / Permetezés

Gazdabolt 2014. júl. 13.

A növényvédő szerek kijuttatásának módja / PermetezésPermetezés

- Legelterjedtebb eljárás, melynek során folyékony anyagokat cseppekre bontva juttatunk ki a kezelt felületre.
- A permetlé mennyisége függ a kezelt kultúrától, az alkalmazott növényvédő szertől és a technikai lehetőségeinktől.
- A kiszórt cseppek mérete is lényeges a kezelések során. A cseppméretet a szórófejjel, illetve az alkalmazott nyomás beállításával befolyásolhatjuk.
- A permetlének a kezelt felületen nem szabad megfolynia.
Kivétel a speciális módszer, lemosó permetezés:
- fásszárú kultúrákban használják az áttelelő károsítók elpusztítására
- a cél az, hogy a permetlé becsurogjon a kéregrepedésekbe is
- általában 1000 - 1200 liter permetlé/ha

A permetezés speciális formája a légi permetezés. Hazánkban a légi növényvédelem lehetőségének fenntartását a gyakori rendkívüli időjárási körülmények, helyenként pedig a természeti adottságok is indokolják. Emellett bizonyos növény-egészségügyi helyzetekben felmerülhet az azonnali és hatékony légi beavatkozás igénye.
Leggyakoribb okok a légi úton történő növényvédelem végzésére:
• nagyobb összefüggő területek vegyszeres védelme, tavaszi fejtrágyázása
• repce, napraforgó, rovar és gomba kártevők elleni védelme a növények bizonyos magasságának elérése után,
• méhkímélő technológia alkalmazása
• napraforgó, burgonya és repce deszikálása,
• kukorica érésgyorsítása és kukoricabogár elleni védekezés

A légi permetezésről szóló vidékfejlesztési miniszteri rendelet szerint csak indokolt esetben, engedély birtokában és szakirányító felügyeletével lehet a mező- és erdőgazdaságban levegőből növényvédő szert permetezni.
A légi permetezést végzőnek eddig csupán bejelentési kötelezettsége volt, ezt most engedélyezési eljárás váltja, a légi növényvédelem megrendelője által benyújtott kérelemről a területileg illetékes Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága dönt.
A benyújtott kérelemben indokolni kell a légi permetezés szükségességét. Emellett a kérelemnek tartalmaznia kell a légi permetezés kijuttatási tervét, melyben a megrendelő többek között a permetezés idejéről, valamint az alkalmazott növényvédő szer mennyiségéről és típusáról tájékoztatja a hatóságot.
A légi növényvédelemre vonatkozó engedély mellett szigorú szabályok vonatkoznak az elsodródás megelőzésére.

Ezek közül a legfontosabbak:
- kizárólag légi permetezés céljára jóváhagyott növényvédő szer használható,
- csak érvényes engedéllyel rendelkező légi jármű használható,
- csak érvényes engedéllyel rendelkező kijuttató berendezés használható,
- felsőfokú képesítéssel rendelkező szakirányító irányíthat,
- kötelező cseppnehezítőt használni,
- felszálló légáramban (termikben) tilos kiszórást végezni,
- tilos vegyszerkijuttató géppel még üres állapotban is átrepülni élővizek, lakott területek és lakóépületek, szociális épületek, ivóvízbázisok, állattartó telepek felett