A növényvédő szerek csoportosítása /5

A növényvédő szerek csoportosítása /5

Gazdabolt 2014. jún. 24.

A növényvédő szerek csoportosítása /5A növényvédő szerek csoportosítása
1., Felhasználási terület szerint
2., Kezelt objektumok szerint
3., Formuláció (fizikai megjelenés) szerinti csoportosítás
4., Méregkategória szerinti csoportosítás
5., Méhveszélyesség szerinti csoportosítás
6., Vízi szervezetekre gyakorolt hatás szerint
7., Forgalmazási kategória szerint
8., Integrált védekezésben történő felhasználhatóság szerint
9., Hatásmód szerint

Forgalmazási kategória szerint

 • III. forgalmi kategória (szabadforgalmú szerek) – 18. életévét betöltöttek szabadon vásárolhatják és felhasználhatják.
 • II. forgalmi kategória (feltételes forgalmú szerek)

• úgynevezett „zöld könyv” szükséges a megvásárláshoz és felhasználáshoz (OKJ-s végzettséggel vagy 80 órása tanfolyammal szerezhető meg)
• csak saját célra, illetve közvetlen hozzátartozó számára, vagy alkalmazásban szakirányító felügyelete mellett
• árusítás esetén csak elzártan tárolhatók a boltban
• vásárlásukról nyilvántartást kell vezetnie az eladónak

 • I. forgalmi kategória

• szakirányú egyetemi végzettség révén kiváltható „fehér könyv” úgynevezett szükséges a megvásárláshoz és felhasználáshoz
• hozzáférés: szaktanácsadó által kiállított növényvédelmi vény révén (a szaktanácsadó tagja a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamarának: pecsét + érvényesítő bélyegzővel ellátott fényképes igazolvány)
• kijuttatásához minimum zöld könyv kell (szakirányító irányítása mellett)
• közterületen, lakott területrészen, üdülőterületen, ideértve az ott áthaladó vasúti pályatestet is, házi kertben, közösségi célt szolgáló területen (így különösen egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális intézmények területén) tilos I. forgalmi kategóriás növényvédő szert használni
MEGJEGYZÉSEK: - Az engedélyek 5 évenként megújítandóak (a 80 órás tanfolyam 8 órás, nem vizsgaköteles továbbképzéssel)
- Szolgáltatni csak a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara tagja szolgáltathat, érvényes engedéllyel

Integrált védekezésben történő felhasználhatóság szerint

 • Zöld szerek (környezetkímélők, használatukra nincs korlát)
 • Sárga szerek (szaktanácsadó szaktanácsa alapján, egy vagy maximum két alkalommal egy vegetációban)
 • Piros szerek (integrált védekezésben nem használhatóak)

Hatásmód szerint
- kontakt
• érintés útján ható, preventív szer
• herbicidek esetén perzselő hatású gyomirtó szernek hívjuk
• általában 7 napos permetezési forduló
- mélyhatású (lokálszisztemikus vagy kvázi-szisztemikus vagy transzlamináris))
• a hatóanyag pár sejtsoron át képes „áthatolni” – pl. a levél fonákán is hat
• általában 7-10 napos permetezési forduló
- felszívódó (szisztemikus)
• a hatóanyag bejut a növénybe, s a nedvkeringés által a fiatal hajtásokba is
• belülről véd
• herbicidek esetén tovább csoportosítjuk őket a felszívódás helye szerint: levél-, gyökér-, valamint levél- és gyökérherbicidek
• a fiatal hajtások felé áramlik a hatóanyag (gyökér felé kevésbé)
• általában 10-14 napos permetezési forduló (csapadékos időben a hatóanyag felhígul)
• rezisztencia kialakulása gyakori (szerrotáció – azaz HATÓANYAGCSOPORT váltása vagy kombináció szükséges)
- mezosztemikus (gáz formájában újra eloszló)
• a hatóanyag egy része gázréteget alkot, más része a viaszrétegbe oldódva folyamatosan párolog
• nem ritka a 3 hetes hatástartam
• a strobilurin fungicid hatóanyagokra jellemző hatás

KIEGÉSZÍTÉS A FUNGICIDEK HATÁSÁHOZ:

 • kuratív hatás: a felszívódó hatóanyag képes a levél szövetei között kialakuló micéliumot elpusztítani (3-4 órán belül) - DE A TÜNET AKKOR SEM TŰNIK EL!
 • eradikatív hatás: a felszívódó hatóanyag képes a gombák szaporodását, spóraképzését meggátolni (azaz az újrafertőződés gátolt)

Gyomirtó szerek csoportosítása az alkalmazásuk ideje szerint:

 • PPI: (preplanted incorporated) a gyomirtószer a kultúrnövények kipalántázása, vetése előtt lesz kipermetezve. Mivel ezek a szerek a napfényre bomlanak, kijuttatásukat követően 1 órán belül sekélyen (4-10 cm) a talajba kell őket dolgozni (élére állított tárcsa, seprűborona).
 • PRE: (preemergens) a herbicidet a kultúrnövény vetése után, de kelése előtt permetezzük ki, amíg a csírák a talaj felszíne alatt vannak 1,5-2 cm-rel.
 • POST: (postemergens, állománykezelés) a kultúrnövény kelése, kiültetése után történő összes kezelési mód idesorolható (felületi, sor- és levél alápermetezéssel)