A növényvédő szerek csoportosítása /4

A növényvédő szerek csoportosítása /4

Gazdabolt 2014. jún. 23.

A növényvédő szerek csoportosítása /4A növényvédő szerek csoportosítása
1., Felhasználási terület szerint
2., Kezelt objektumok szerint
3., Formuláció (fizikai megjelenés) szerinti csoportosítás
4., Méregkategória szerinti csoportosítás
5., Méhveszélyesség szerinti csoportosítás
6., Vízi szervezetekre gyakorolt hatás szerint
7., Forgalmazási kategória szerint
8., Integrált védekezésben történő felhasználhatóság szerint
9., Hatásmód szerint

Vízi szervezetekre gyakorolt hatás szerint

A besorolás alapja az LC50 érték (az a halálos növényvédő szer koncentráció mg/liter/hal testsúly kg-ban számítva, amelytől a halak 50%-a elpusztul. (Befolyásoló tényezők a víz hőmérséklete, oldott O2-tartalma, a halak fejlettsége.)
Jelentősége abban rejlik, hogy a veszélyességi foktól függ, az élő vizektől mekkora védősávban tilos kezelést végezni.

Vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes (halakra, vagy a legérzékenyebb fajra LC50/EC50<1mg/l) növényvédő szereknél: 200 m, amennyiben kockázatbecslési számítás nem áll rendelkezésre.

Vízi szervezetekre közepesen veszélyes (halakra, vagy a legérzékenyebb fajra LC50/EC50<1-10 mg/l) növényvédő szereknél: 50 m, amennyiben kockázatbecslési számítás nem áll rendelkezésre.

Vízi szervezetekre mérsékelten veszélyes (halakra, vagy a legérzékenyebb fajra LC50/EC50<10-100 mg/l) növényvédő szereknél: 20 m, amennyiben kockázatbecslési számítás nem áll rendelkezésre.
A kockázatbecslési számítások alapján 5, 20, 50 méteres biztonsági távolság állapítható meg.

Vízi szervezetekre nem veszélyes (halakra, vagy a legérzékenyebb fajra LC50/EC50>100 mg/l) növényvédő szereknél: 5 m.
Vizek és vízfolyások környezetében az engedélyokirat szerint vízben vagy vízfolyásban nem alkalmazható, vízi szervezetekre veszélyes növényvédő szert csak a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról szóló rendeletben előírt, a parttól mért biztonsági távolságok megtartásával szabad kijuttatni, illetve a permetlevet előkészíteni.
Tilos növényvédő szert tárolni a Balaton, a Velencei-tó, a Tisza-tó és a Fertő-tó, valamint a fürdőzésre kijelölt vizek partvonalának teljes hosszában mért egy kilométer széles távolságon, természeti területeken, valamint a védett természeti területeken és azok határától mért egy kilométeres távolságon belül, valamint vízművek, víznyerő helyek, víztározók védőterületén belül, továbbá ár- és belvízveszélyes területeken. (Ez a korlátozás nem vonatkozik a kiskereskedelmi egységek, valamint a termelő saját felhasználását szolgáló 25 kg alatti összes mennyiségre.)
Vízbázisok védőövezetein növényvédő szerekkel kapcsolatos tevékenységek végzését a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló külön jogszabály előírásainak megfelelően lehet végezni.