A növényvédő szerek csoportosítása /3

A növényvédő szerek csoportosítása /3

Gazdabolt 2014. jún. 21.

A növényvédő szerek csoportosítása /3A növényvédő szerek csoportosítása
1., Felhasználási terület szerint
2., Kezelt objektumok szerint
3., Formuláció (fizikai megjelenés) szerinti csoportosítás
4., Méregkategória szerinti csoportosítás
5., Méhveszélyesség szerinti csoportosítás
6., Vízi szervezetekre gyakorolt hatás szerint
7., Forgalmazási kategória szerint
8., Integrált védekezésben történő felhasználhatóság szerint
9., Hatásmód szerint

Méhveszélyesség szerinti csoportosítás
Méhekre kifejezetten veszélyes a készítmény, ha közvetlen kontakt toxicitása 90-100%, a kontakt hatóanyag-maradék toxicitása 12 óránál hosszabb ideig tart és p.o., illetve kontakt LD50 értéke 1 µg/méhnél kisebb, és/vagy káros a fiasításra. A méhekre kifejezetten veszélyes készítmények méhek által látogatott növényállományban vagy virágzó gyomok által borított táblán, illetve méhek közelében sohasem használhatók.
Méhekre mérsékelten veszélyes, ha a közvetlen kontakt toxicitása 60-100%, a kontakt hatóanyag-maradék toxicitása 8 óránál rövidebb ideig tart és p.o., illetve kontakt LD50 értéke 1 100 µg/méh.
A kategória azt jelenti, hogy az ide sorolt szer közvetlenül permetezéskor elpusztítja a méheket is, de 8 óra elteltével már nem. Mivel, hogy pl. a piretroid szerek gyorsan lebomlanak, vagy a hatóanyag gyorsan felszívódik a növény szöveteibe, esetleg egyes szerek riasztják a méheket, repellenes hatásúak. A méhekre mérsékelten veszélyes készítmények virágzó növényállományban méhkímélő (napkorong) technológiával használhatóak fel.
Méhekre nem veszélyes (nem jelölésköteles), ha közvetlen kontakt toxicitása elenyésző vagy egyáltalán nincs, kontakt hatóanyag-maradék toxicitása elenyésző vagy egyáltalán nincs, a hatóanyag méhekre mérgező ugyan, de a készítmény rendeltetésszerű felhasználás esetén a méheket nem veszélyezteti. Nem jelölésköteles készítmények virágzó növényállományban vagy méhek közelében veszély nélkül felhasználhatók.

A virágbimbó feslésétől a virágszirmok lehullásáig tilos a házi méhek által látogatott gazdasági növények méhekre veszélyes szerrel történő permetezése. Ez a tilalom a gazdasági növény virágzási idején kívül is eshet, abban az esetben, ha a táblát, vagy annak környékét tömegesen virágzó mézelő növények borítják, vagy ha a gazdasági növényt a méhek egyéb okból látogatják. (Egy virágzó akácerdő mellett elterülő kalászos gabona vetésfehérítő bogár elleni védelme is olyan körülmény, amelynek következtében úgy kell eljárnunk, mint egy virágzó kultúra permetezésekor, de ugyanilyen elbírálás alá esik az a virágzás előtti stádiumban lévő, levéltetvekkel erősen fertőzött napraforgó tábla is, amelyet a mézharmat gyűjtése miatt látogatnak a méhek, és virágzó kultúrának minősül a mézelő gyomokkal fertőzött gabona tábla is.
Bizonyos esetekben pl. karantén, vagy a termést közvetlenül károsító kártevők virágzási idő alatti megjelenésekor van mód a méhekre veszélyes szerrel a virágzási idő alatt végzett permetezésre, de csak akkor, ha nem adódik más lehetőség a káresemény elhárítására. Ebben az esetben a kérdéses növényvédő szer engedély okiratában meghatározott méhkímélő technológiát kell alkalmazni az alábbiak betartása mellett:
A méhekre veszélyes növényvédő szerrel történő kijuttatást a területileg illetékes jegyzőnél írásban kell bejelenteni a munka megkezdése előtti munkanap délelőtt 9.00 óráig. A bejelentésben meg kell jelölni a munkavégzés helyét, idejét, az alkalmazásra kerülő növényvédő szer megnevezését. A bejelentési kötelezettség elmulasztása miatt a hatóság növényvédelmi bírságot szab ki.
A méhekre mérsékelten veszélyes szerrel a méhkímélő technológia szabályainak betartása mellett történő védekezést nem kell bejelenteni.
Miután a méhekre veszélyes szerrel történő permetezésről értesítést kap a jegyző, elvégzi a növényvédelmi munka 5 km-es sugarú körében található méhészetek tulajdonosainak helyben szokásos módon történő kiértesítését.

A méhkímélő technológia szabályai
A kijuttatás megkezdésének ideje:
- a méhek aktív repülésének befejeződésétől kezdve (erről meg kell győződni),
- csillagászati naplemente előtt egy órával
A kijuttatás befejezésének ideje legkésőbb 23 óra. A méhkímélő technológia alkalmazása során ezért van jelentősége az ULV készítményeknek, amelyeket kevés lémennyiséggel, ködszerűen juttatunk ki, így rövid időtartam alatt jelentős terület védelme oldható meg, és a biológiai hatékonysága kiváló. Ha éjszaka erős lehűlés vagy fagy várható, akkor halasszuk el a védekezést.

A nem jelölésköteles (régi nevén: méhekre nem veszélyes) készítmények méhek közelében vagy virágzó állományban korlátozás nélkül kijuttathatók.
A méheknek a növényvédelmi munka következtében vélelmezett elhullását, az észleléstől, de legkésőbb a vegyszeres kezelés végétől számított 3 napon belül köteles bejelenteni az elhullás helye szerint illetékes jegyzőnél, aki automatikusan értesíti a megyei állategészségügyi és növényvédelmi hatóságot.
Ezt követően a hatóságok (növényvédelmi felügyelő és az állatorvos vagy méhegészségügyi felelős), a vélelmezett károkozó és a károsult jelenlétében hatósági mintát vesz a méhekből, a kaptárban található méhészeti termékekből és a környező virágzó növényállományból is.
A toxikológiai vizsgálat negatív eredménye esetén az ügy lezárásra kerül, pozitív eredmény esetén hatósági eljárás indul a károkozó kilétének kiderítésére és szankcionálására (növényvédelmi bírság).

Megemlítendő, hogy a növényvédelmi hatóság a méhészetek számára növényvédelmi okból vándoroltatási tilalmat rendelhet el (pl. a tűzelhalás kórokozójának lokalizálása érdekében).