Mospilan 20 SG 1,5 kg

T14697
Házikerti felhasználás: 4 g/10 l víz. Felszívódó (szisztemikus) rovarölőszer rendkívül hosszú hatástartammal (2 hét). Kiváló rezisztencia törő más tipusú rovarölőszerekkel váltogatva, vagy tankkombinációban. Elsősorban kukoricabogár, levéltetű, molykártevők, bogarak, tripsz, üvegházi molytetű, pajzstetvek, körte levélbolha, szilvadarázs ellen... Részletes leírás
Szállítás
block
Megszűnt termék, többé már nem lesz kapható
Házikerti felhasználás: 4 g/10 l víz.

Felszívódó (szisztemikus) rovarölőszer rendkívül hosszú hatástartammal (2 hét).
Kiváló rezisztencia törő más tipusú rovarölőszerekkel váltogatva, vagy tankkombinációban.
Elsősorban kukoricabogár, levéltetű, molykártevők, bogarak, tripsz, üvegházi molytetű, pajzstetvek, körte levélbolha, szilvadarázs ellen.
Számos növénykultúrában javasolt az alkalmazása (repce, kukorica, napraforgó, kalászosok, burgonya, gyümölcs és szőlő ültetvények, bogyósok, zöldségfélék).

Almában almamoly ellen szexferomon-csapdás előrejelzés alapján, lárvakeléskor kell védekezni. Elhúzódó rajzás esetén a kezelést 7-10 nap múlva szükséges megismételni. Aknázómolyok ellen a védekezést a lepkék főrajzása idején javasolt elkezdeni, és a rajzást követően a kis aknák megjelenéséig célszerű megismételni. Utolsó kezelés ideje: érés.

Körtében a körte-levélbolha áttelelő nemzedékének tojásaiból kelő fiatal lárvák ellen kell irányítani a védekezéseket. Ebből eredően a kezelést nem programszerűen, hanem előrejelzés alapján kell elvégezni. A cserebogarak elleni védekezést az első imágók megjelenése után célszerű időzíteni. Felhasználás legkésőbbi időpontja: 50 %-os gyümölcsméretnél.

Cseresznyében és meggyben cseresznyelégy ellen sárga ragadólapos rajzásmegfigyelésre alapozva, az első legyek megjelenésekor / az imágórajzás kezdetén kell permetezni. A levéltetvek ellen a védekezést az első levéltetű telepek megjelenésére kell időzíteni. Ennek időpontja ragadós sárgalappal, vagy sárgatálas csapdákkal állapítható meg. A cserebogarak elleni védekezést az első imágók megjelenése után célszerű időzíteni. Felhasználás legkésőbbi időpontja: érés kezdete.

Burgonyában a burgonyabogár elleni védekezést a fiatal lárvák ellen kell időzíteni. Amennyiben a lárvanépesség fiatal (L1-L2) és kis egyedszámú, akkor elegendő a 0,06 kg/ha dózis alkalmazása. Idősebb és nagyobb egyedszámú népesség esetén a magasabb, 0,1 kg/ha dózis használata javasolt. A cserebogarak elleni védekezést az első imágók megjelenése után célszerű időzíteni. Felhasználás legkésőbbi időpontja: bogyóérés.

Dohányban a dohánytripsz elleni védekezést a tripszek betelepedése kezdetén javasolt megkezdeni. Ez az időpont kék, fehér, vagy sárga színű ragadós lapokkal előre jelezhető. A levéltetvek ellen a védekezéseket az első levéltetű telepek megjelenésekor kell elkezdeni. Ennek időpontja ragadós sárgalappal, vagy sárgatálas csapdákkal állapítható meg. Utolsó kezelés ideje: virágzás.

Paprikában a levéltetvek elleni kezeléseket az egyedek betelepedésekor kell elkezdeni, és annak intenzitása szerint, 7-14 nap múlva célszerű ismételni. A nyugati virágtripsz ellen a virágzási időszakban, virágvizsgálat és kék fogólapos megfigyelés alapján szükséges a védekezést megkezdeni, és a kezelést 7-14 nap elteltével ajánlott megismételni. A megfelelő hatékonyság érdekében a készítmény kijuttatásához nagy lémennyiség javasolt. Utolsó kezelés ideje: az első bogyó teljes kifejlődése.

Paradicsomban, tojásgyümölcsben üvegházi molytetű ellen a szer csak a kifejlett, mozgó alakkal szemben rendelkezik megfelelő hatékonysággal, ezért a védekezéseknél, kombinációs partnerként a rovarok fejlődését szabályozó készítmények (kitin-szintézist gátlók, juvenil hormonok stb.) alkalmazása szükséges. A kezeléseket a rajzásmegfigyelés alapján kell megkezdeni. Utolsó kezelés ideje: az első bogyó teljes kifejlődése.

Uborkában, cukkiniben a levéltetvek elleni permetezést a telepek megjelenése előtt javasolt kezdeni, és további felszaporodás esetén, 7-14 nap múlva célszerű megismételni. Utolsó kezelés ideje: az érés kezdete.

Salátában az első levéltetű-kolóniák megjelenésének észlelésekor indokolt a védekezés elkezdése. A védekezés célja annak megakadályozása, hogy a levéltetvek a salátafejbe is bejussanak. Szükség esetén a védekezést 7-10 nap múlva meg kell ismételni. Utolsó kezelés ideje: 70%-os levéltömeg.

Bimbóskelben a földibolhák és káposztalégy ellen a védekezés kritikus időszaka a palántanevelés vége, illetve a kiültetést követő 1 hónap. A védekezés eredményét számottevően javítja a vetésforgó alkalmazása. Levéltetvek ellen az első kis telepek kialakulásakor érdemes védekezni. Bagolylepke és káposztalepke ellen a tojásból kikelt fiatal lárvák megjelenésekor célszerű védekezni. Felhasználás legkésőbbi időpontja: végleges főhajtáshossz stádiumban.

Fűszernövények szívó- és rágó kártevői ellen a védekezést az első imágók megjelenése után célszerű időzíteni, és szükség esetén 7-10 nap múlva megismételni

Erdészeti kultúrákban szívó- és rágó kártevők elleni védekezést az első imágók megjelenése után célszerű időzíteni. A készítményt légi úton kell kijuttatni! (Nyárfa púposszönő kártételéről képek itt.)

Dísznövényekben a gyapottok bagolylepke ellen rajzásmegfigyelés alapján a fiatal, kelő lárvákkal szemben 0,25 kg/ha dózisban kell védekezni, és a kezelést szükség szerint, 5-7 naponként ajánlott megismételni. Az idősebb hernyók ellen a nagyobb, 0,4 kg/ha dózis alkalmazása javasolt. Nyugati virágtripsz ellen a kezelést kék fogólapos rajzásmegfigyelés és virágvizsgálat alapján, az imágók betelepülésétől javasolt megkezdeni. A permetezéseket a betelepedés ütemének megfelelően, 5-7 naponta célszerű ismételni 0,25 kg/ha dózisban. A kezelés után a Saintpaulia és Impatiens sziromlevelein enyhe sárgulásos tünetek alakulhatnak ki. A sörtés- és kéregtetvek többsége az év folyamán nem vált tápnövényt, így a dísznövények, díszfa, díszcserjefajok esetében a védekezés már az áttelelt petékből kelt - részleges (anholociklikus) szaporodásmódú populációknál az áttelelt - nemzedék ellen megkezdődhet, és a megfigyelések alapján, a vegetáció során is lehetséges. Nyár közepétől azonban bizonyos sörtéstetű fajoknál nyugvólárvák találhatók a populációban. Ebben az esetben a kezeléseket csak azok aktivizálódása, hímet és ivarosan szaporodó nőstényt szülő alakká fejlődése után javasolt elvégezni 0,15 kg/ha dózisban. A tápnövényváltós levéltetvek fő gazdanövényein, tavasszal az áttelelt petékből kelt nemzedék és az esetlegesen túlszaporodó utódai ellen kell védekezni. Ősszel viszont a rajzásmegfigyelések alapján a visszatelepülő ivaros nőstényt szülő és a tojást rakó alak ellen kell irányítani a kezeléseket. A tápnövényváltós fajok nyári gazdanövényein a védekezéseket az egyedek betelepülésekor, a telepek megjelenése előtt ajánlatos megkezdeni, és 7-14 naponként a kártételi veszélyhelyzet szerint célszerű ismételni. Az egygazdás fajok esetében a kezeléseket szintén a kis kolóniák kialakulása előtt, a megfigyelésekre alapozva kell elvégezni 0,15 kg/ha dózisban. A fenyőgubacstetvek elleni védekezés a tavaszi időszakban az áttelelő lárva ellen lehetséges a gubacsképződés megindulása előtt. A gubacsok üregeiben fejlődő egyedek ugyanis a kezelésekkel szemben védettek. Az őszi védekezések hatékonyságát növeli, hogy ebben az időszakban a lárvák testét a viaszfonalak még nem borítják teljes mértékben, így a károsító vegyszerrel könnyebben érintkezhet. Mivel az áttelelő egyedek többnyire szorosan a rügyek tövébe, védett helyekre húzódnak, ezért a permetezésekhez nagyobb lémennyiség használata javasolt. A tápnövényváltós fajok esetében a visszatelepülő, illetve a nyári tápnövények levelein élő egyedek ellen is célszerű védekezni 0,15 kg/ha dózisban. Az üvegházi és szántóföldi dísznövényeken, valamint a díszfa- és díszcserjefajokon károsító viaszos és teknős pajzstetvek ellen a készítmény 0,25 kg/ha dózisban alkalmazható. Az áttelelő egyedek gyérítésére tavasszal, a rajzó, fiatal lárvák ellen pedig az előrejelzés alapján, a nyári időszakban kell védekezni. A folyamatos szaporodás miatt a kezelést célszerű megismételni. Dísznövényeken az üvegházi molytetű ellen a szer csak a kifejlett, mozgó alakkal szemben rendelkezik kielégítő hatékonysággal, ezért a védekezéseknél, kombinációs partnerként rovarnövekedést szabályozó készítmények alkalmazása szükséges. A kezeléseket a rajzásmegfigyelés alapján, 0,25 kg/ha dózisban javasolt megkezdeni. A levélbolhák esetében a védekezés 0,5 kg/ha dózisban a fiatal lárvák ellen irányuljon. Ebből eredően a kezeléseket nem programszerűen, hanem az előrejelzés alapján kell elkezdeni.. A kabócák elleni védekezés a kifejlett, és a tajtékot nem képző fajoknál a lárvák ellen is lehetséges 0,5 kg/ha dózisban. Bár a védekezéseknek elsősorban a lárvák ellen kell irányulniuk, a tajtékos kabócáknál a habos csomók védelme alatt fejlődő egyedeket a készítmény nem éri el. A kezelések szükségességének megítélése és időpontjának megválasztása a megfigyelések alapján történjen. Dísznövényeken a tripszek lárvái és kifejlett egyedei ellen a védekezéseket 0,25 kg/ha dózisban, növényvizsgálat alapján kell megkezdeni, és szükség esetén 2-3 alkalommal megismételni. A kezelésekhez nagy lémennyiség alkalmazása javasolt. A csipkéspoloskák ellen rajzásmegfigyelés alapján 0,5 kg/ha dózisban javasolt védekezni, a nagyobb méretű növények esetében is ügyelve a lombkorona felsőbb szintjeinek megfelelő fedettségére. A védekezések során legalább 1-2 ismétlés szükséges. Levél-, varró- és szövődarazsak ellen a kezelések rajzásmegfigyelés alapján, a kelő és a fiatal lárvákra irányuljanak 0,4 kg/ha dózisban. Az idősebb, illetve a szövődarazsak esetében a sűrű szövedék alatt táplálkozó lárvákkal szemben a hatékonyság azonban nem kielégítő. A gyümölcsdarazsak ellen a készítmény kijuttatását a rajzásmegfigyelések alapján, szintén a kelő, illetve a fiatal lárvák ellen kell időzíteni, mielőtt azok a növény mélyebb szöveteibe rágnának. Elhúzódó rajzás esetén a kezelések ismétlése 7-10 naponként szükséges 0,4 kg/ha dózisban. Molykártevők ellen a védekezéseket az előrejelzések szerint, a lárvakelés kezdetén célszerű megkezdeni 0,4 kg/ha dózisban. Amennyiben a rajzás elhúzódó, a kezelést 7-10 nap múlva ajánlatos megismételni. Aknázómolyok ellen a permetezést a lepkék főrajzása idején kell elkezdeni, és azt követően a kis aknák megjelenéséig célszerű megismételni 0,4 kg/ha dózisban. Aknázólegyek ellen a kezelést a rajzásmegfigyelésre alapozva, a legyek mejelenésekor szükséges elvégezni 0,2 kg/ha dózisban. Elhúzódó rajzáskor 10-14 naponként ajánlott megismételni. A levélbogarak elleni védekezésben a készítményt a lárvák tömeges kelésének kezdetén, illetve a fiatal egyedek (L1-L2) ellen kell kijuttatni (0,06-0,1 kg/ha). Nagyobb egyedszám és vegyes fejlődési fokozatú lárvanépesség esetén a nagyobb, 0,1 kg/ha-os dózis alkalmazása javasolt. A kijuttatás során a lémennyiségét a védendő felület nagyságától és az alkalmazott géptípustól függően kell megválasztani, amely a hatékony koncentráció megtartásával (különösen hajtatásban és dísznövények, díszfák és díszcserjék esetében) a megfelelő fedettség biztosítása és a megfolyás elkerülésének biztosítása mellett a javasolt értéktől eltérő is lehet. A dísznövény, díszfa- és díszcserje fajokon az előzetes fitotoxicitási vizsgálatok elvégzése ajánlott. mvi: 0 nap; paprika (hajtatott) levéltetvek 0,125 kg/ha, 3 nap; paprika (hajtatott) kaliforniai virágtripsz 0,4 kg/ha, 3 nap; uborka (üvegházi) levéltetvek 0,125 kg/ha, 3 nap; paradicsom (hajtatott) üvegházi molytet? 0,25 kg/ha, 3 nap; ?szibarack levéltetvek 0,125 kg/ha, 14 nap; ?szibarack molyok 0,4 kg/ha, 14 nap; alma almamoly 0,25-0,4 kg/ha, 14 nap; alma almalevél-aknázómoly, lombosfa-fehérmoly 0,4 kg/ha, 14 nap; körte levélbolhák 0,5 kg/ha, 14 nap; dísznövények kaliforniai virágtripsz 0,25 kg/ha, - nap; dísznövények gyapottok-bagolylepke 0,25-0,4 kg/ha, - nap; kalászosok levéltetvek 0,1-0,125 l/ha, 35 nap; cukorrépa lisztes répabarkó, répabolha, levéltetvek 0,125 l/ha, 35 nap; dohány dohánytripsz 0,4 l/ha, 35 nap; dohány levéltetvek 0,125 l/ha, 35 nap; burgonya burgonyabogár 0,06-0,1 l/ha, 7 nap; napraforgó levéltetvek 0,15 l/ha, 35 nap.
Súly: 1.5 kg
Elérhetőség: 1-4 nap
Kultúra: Dísznövény, Gyümölcs, Zöldség
Növényvédőszer forgalmazási kategória: III. szabadforgalmú
Értékesítési alapegység: db

0 értékelés, összesen: 0

Megvásároltad? Értékeld a terméket!

Oszd meg a termékkel kapcsolatos tapasztalataidat más vásárlókkal is.


0 értékelés, összesen: 0

Megvásároltad? Értékeld a terméket!

Oszd meg a termékkel kapcsolatos tapasztalataidat más vásárlókkal is.