EasySPA jakuzzi vízkezelő csomag

T14614
EASYSPA Vízkezelő csomag masszázsmedencékhez Tartalom: 1 tasak AQUALUX A induló mix: aktív oxigénes fertőtlenítőszer, védi az uszodavíz tisztaságát a baktériumok, gombák, algák ellen. 12 tasak AQUALUX A heti mix: klórmentes, szagtalan, nem ingerli a szemet, nyálkahártyát. 1 tasak CLEAR SPA tisztító mix: tisztítja medencéjét még a nehezen... Részletes leírás
Szállítás
block
A termék most nem kapható. Később még valószínűleg elérhető lesz.
EASYSPA

Vízkezelő csomag masszázsmedencékhezTartalom:

1 tasak AQUALUX A induló mix: aktív oxigénes fertőtlenítőszer, védi az uszodavíz tisztaságát a baktériumok, gombák, algák ellen.

12 tasak AQUALUX A heti mix: klórmentes, szagtalan, nem ingerli a szemet, nyálkahártyát.

1 tasak CLEAR SPA tisztító mix: tisztítja medencéjét még a nehezen hozzáférhető helyeken is

+ AJÁNDÉK HABNEX habzásgátló folyadékINDULÓ VEGYSZER

AQUALUX AAlkalmazása: A medence feltöltése utána adjuk a tasak tartalmát a vízhez, míg a vízforgatás üzemel.

Figyelmeztető mondatok:

H271: Tüzet vagy robbanást okozhat; erősen oxidáló hatású. H314: Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. H317: Allergiás bőrreakciót válthat ki. H335: Légúti irritációt okozhat.

Az óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

P220: Ruhától/éghető anyagtól távol tartandó/tárolandó. P261: Kerülje a por belélegzését. P280: Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P303+361+353: HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. 304+340: BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. P305+P351+P338: Szembe kerülés esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

Tartalom: Kálium-peroxo-monoszulfát 99% CAS Nr.: 70693-62-8 EU Nr.: 274-778-7

100 g termék biocid anyag tartalma 99 g

OTH engedélyszáma: OTH 3926-2/2008.

Kiszerelés: 190 g

HETI VEGYSZER

AQUALUX AAlkalmazása: A vegyszert hetente adagoljuk a medence vizéhez, lehetőleg a heti utolsó használat után, míg a vízforgatás üzemel. Nagyobb terhelés, gyakoribb medencehasználat, kültéri alkalmazás, sok napsütés, melegebb víz, de különösen több tényező együttesen okozhatja, hogy a heti adaggal nem tudjuk tökéletesen tisztán tartani a vizet. Amennyiben a heti egyszeri vegyszeradagolásnál opálosodás lép fel, csökkentse le a 7 napos időtartamot igény szerint. A fürdőzők medence használat előtt mindig zuhanyozzanak le!

Figyelmeztető mondat

H271: Tüzet vagy robbanást okozhat; erősen oxidáló hatású. H314: Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. H317: Allergiás bőrreakciót válthat ki. H335: Légúti irritációt okozhat.

Az óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

P220: Ruhától/éghető anyagtól távol tartandó/tárolandó. P261: Kerülje a por belélegzését. P280: Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P303+361+353: HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. 304+340: BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. P305+P351+P338: Szembe kerülés esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

Tartalom: Kálium-peroxo-monoszulfát 99% CAS Nr.: 70693-62-8 EU Nr.: 274-778-7

100 g termék biocid anyag tartalma 99 g

OTH engedélyszáma: OTH 3926-2/2008.

Kiszerelés: 40 gTISZTÍTÓ VEGYSZER

CLEAR SPAA CLEAR SPA segítségével kitisztíthatjuk masszázsmedencénket, beleértve annak tartozékait is (befúvókat, csöveket). A granulátum a nehezen hozzáférhető helyeken is ki tudja fejteni hatását, ahol a mechanikai tisztítás nehezen végezhető el. Hatékonyan eltávolítja a biofilm réteget, olaj és kozmetikai szerek lerakódásait. Hatásos a kellemetlen szagokkal szemben. A nehezen eltávolítható szennyeződések sok esetben a vízforgató rendszerben rakódnak le, ezért a vízforgató rendszer alapos átöblítését javasoljuk a CLEAR SPA-val minden vízcsere alkalmával.

Alkalmazási koncentrációk: A vegyszert medencehasználat után, a vízcserét megelőzően alkalmazzuk. Oldjuk fel előzetesen egy vödör vízben, majd öntsük a medence vizébe, míg a vízforgatás üzemel. Adjuk a tasak tartalmát a medencevízhez, majd forgassuk a vizet legalább 5 percig. Behatási/várakozási idő: Hagyjuk leállítva egy órán át, hogy a vegyszer kifejtse hatását, utána rövid ideig ismét keringessük a vizet a rendszerben. Ezután engedjük le, majd öblítsük át a rendszert tiszta vízzel. Elsősegélynyújtás: Azonnal távolítsunk el minden ruhaneműt, amely a termékkel szennyeződött. A mérgezési tünetek sok esetben csak órák múlva jelentkeznek, ezért orvosi megfigyelés szükséges a balesetet követő legalább 48 órán keresztül. A légzőkészüléket csak azután távolítsuk el, miután a szennyeződött ruhaneműt teljesen eltávolítottuk. Belélegzés esetén: A sérültet vigyük friss levegőre, forduljunk orvoshoz amennyiben a tünetek nem múlnak el. Bőrrel érintkezés esetén: Azonnal nagy mennyiségű vízzel és szappannal mossuk le majd alaposan öblítsük le. Szembe kerülés esetén: Azonnal nagy mennyiségű vízzel kell a szemet kiöblíteni, néhány percen keresztül, mialatt a szemhéjat szét kell feszíteni, hogy a szem és a szemhéj minden szövetének teljes öblítése biztosítva legyen. A későbbiekben forduljunk orvoshoz. Lenyelés esetén: Azonnal forduljunk orvoshoz. Itassunk a sérülttel annyi vizet, amennyit csak meg tud inni, és vigyük friss levegőre, további rosszullét esetén forduljunk orvoshoz. Figyelmeztetés: Biocidok alkalmazásakor ügyeljünk a biztonságra! Használat előtt mindig olvassuk el a címkét és a használati útmutatót! A vegyszert a használati útmutató szerint kell alkalmazni. A termék kizárólag masszázsmedence vízforgató rendszer átöblítésére használható. Fürdővíz kezelésére nem alkalmazható. Hulladékkezelés: Meg kell vizsgálni a termék újrafelhasználhatóságát. A nem felhasználható készítmény és a kiürült göngyöleg kommunális hulladékhoz nem keverhető. Kezelésre a 98/2001(VI.15.) Korm. rendelet és a 16/2001 (VII.18.) KöM rendelet előírásai az irányadók. Szennyezés-mentesítés: Tiszta, száraz, csak erre a célra használt eszközzel szükséges felsöpörni és lapátolni a megfelelő tiszta, száraz, jól záró tartályba. A maradékot bő vízzel fel kell mosni. Felhasználói kör: professzionális és lakossági. Környezetvédelem/ökotoxikológia: Tartsuk a keveréket távol a szennyvíz csatornáktól, a vízgyűjtőktől és a vízellátástól. Tilos a készítményt, annak fel nem használt maradékát, csomagolóanyagát elő vízbe, közcsatornába és talajba juttatni. Tájékoztassuk a megfelelő hatóságot vízfolyásba vagy a csatornarendszerbe került szivárgás esetén. Tárolási körülmények: Szorosan lezárva a saját tárolóedényében, mások és gyermekek által nem hozzáférhető hűvös, fagymentes helyen, szilárd-, nem nedvszívó padlójú helyiségben szabad tárolni. Ne engedjük, hogy a tárolóedénybe víz kerüljön. Élelmiszerektől távol tartandó.

Figyelmeztető mondatok:

H319: Súlyos szemirritációt okoz. H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. EUH031: Savval érintkezve mérgező gázok képződnek.

Az óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

P264: A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni. P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. P280: Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P305+P351+P338: Szembe kerülés esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P337+P313: Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni. P501: A tartalom/edény elhelyezése hulladékként az országos előírásoknak megfelelően.

Tartalom: biocid hatóanyag: nátrium-diklór-izocianurát-dihidrát 2% CAS: 51580-86-0

egyéb összevők: nátrium-karbonát 50% CAS: 497-19-8, nátrium-hidrogén-karbonát 48% CAS: 144-55-8

Terméktípus: PT2. Alkalmazási terület: masszázsmedence tisztítószer. Antimikrobiális spektrum: biofilm elleni termék. Formuláció: por.

EMMI engedély száma: 34176-2/2018/KORTAP

Kiszerelés: 200 gHABNEX

Habzásgátló folyadékPezsgőfürdőben, masszázsmedencékben alkalmazandó, hatékonyan csökkenti a kozmetikai szerek vagy egyéb anyagok okozta habzást.

Alkalmazás: A képződött habon permetezzük szét a habzásgátlót és várjuk meg míg a hab eloszlik. Ha nem értük el a kellő hatást, rövid idő múlva a maradék habra ismét vigyük fel. Csak a szükséges mennyiségű vegyszert használjuk, mert túladagolás esetén olajfoltok jelenhetnek meg a víz felszínén. Tárolás eredeti csomagolásban, hűvös, száraz helyen, napfénytől védve. A keletkező hulladékvizet hígítatlanul illetve közvetlenül nem szabad a talajvízbe, felszíni vizekbe, csatornahálózatba engedni. Adagolási arány habzástól függően 1 m3 medencevízhez adagoljunk 10-20 ml habzásgátlót, majd várjunk, amíg a szer jól elkeveredik. Alkalmazás után a medence azonnal használatba vehető. A termék közösségi fürdővízben is alkalmazható, ha a vízben egyik paraméter koncentrációja sem haladja meg a 37/1996 (X.18.) NM rendeletben előírt határértékeket.

Figyelmeztetés: Besorolás szerint a keverék nem veszélyes, de bánjunk vele a veszélyes keverékeknek megfelelő gondossággal. Gyermekektől elzárva tartandó.

Tartalom: alfa-oktadecil-omega-hidroxi-poliglikol-éter 1,5-1,7%

CAS szám: 9005-00-9, EU szám: 500-017-8

benzol C10-13-monoalkil-származékok desztillációs maradékok 3,5-4%

CAS szám: 84961-70-6, EU szám: 284-660-7

Nyilvántartási szám: BP/FNEF-TKI/07354-2/2018.

Kiszerelés: 0,025 liter >

Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!

FONTOS! A Pontaqua EasySPA hatékonysága több tényezőtől is függ: vízminőség, medence használatának gyakorisága, stb.

Biocidok alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra!
Súly: 0.8 kg
Elérhetőség: 1-4 nap
Értékesítési alapegység: db

0 értékelés, összesen: 0

Megvásároltad? Értékeld a terméket!

Oszd meg a termékkel kapcsolatos tapasztalataidat más vásárlókkal is.


0 értékelés, összesen: 0

Megvásároltad? Értékeld a terméket!

Oszd meg a termékkel kapcsolatos tapasztalataidat más vásárlókkal is.